o nama
izdvajamo
restauriranje slika na platnu
restauriranje slika na drvu i polikromiracija preventivno konzerviranje

 

Krist s apostolima iz pravoslavne crkve u Rijeci 

 

Moćnik iz Stona

 

 

Krist s apostolima iz pravoslavne crkve u Rijeci

 

 

Restauratorski radovi na drvenom retablu glavnog oltara crkve sv. Nikole u Cavtatu


Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku

 

Radovi na pozlaćenom i polikromiranom drvenom retablu glavnog oltara crkve Gospe Snježne u Cavtatu

 

 

Restauratorski zahvat na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku

 

 

Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku


Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku

 

Poliptih Bogorodice Milosrdne sa svecima iz katedrale u Šibeniku

 

 

Raspelo iz crkve sv. Nikole u Gružu

 

 

Restauratorski radovi na slikama s ograde balatura župne crkve u Putnikovićima na Pelješcu


 

Tron za pokaznicu iz katedrale u Dubrovniku

 

Radovi na skulpturama anđela lučonoša iz crkve Gospe od Karmena u Dubrovniku

 

Radovi na skulpturi sv. Vlaha iz Kneževa dvora u Pridvorju


 

Radovi na skulpturi sv. Katarine iz riznice župnog muzeja na Lopudu

 

Predoltarnik, oltarna pala i luneta u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Dubravici

 

Drveni poklopac krstionice u sv. Mihajla na Lapadu


 

 

Radovi na stalku za knjigu iz kapele Kneževa dvora u Dubrovniku

 

Svetohranište iz crkve sv. Vlaha u Babinom Polju