o nama


istraživanja autentičnosti
naklada
restauriranje slika
  restauriranje polikromiranog drva   preventivno konzerviranje

Povratak

 
Denis Vokić: Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada
ISBN: 978-953-95789-2-1
Nakladnik: K-R CENTAR
Sunakladnici:

HRVATSKO RESTAURATORSKO DRUŠTVO i

udruga za očuvanje i promicanje hrvatske kulturne i umjetničke baštine  GRADINE I GODINE

Godina izdanja: 2007.
Uvez: meki
Format: 21 x 14 cm
Broj stranica: 268
DISTRIBUCIJA: www.juricek.hr; www.crescat.hr
   

Prije nego što se postavi pitanje „Kako raditi?“ treba odgovoriti na pitanje „Što raditi?“. Ova zbirka tekstova pruža pregled argumenata, stavova i pomodnosti koji su usmjeravali ili danas usmjeravaju konzervatore-restauratore u donošenju odluka - što raditi. Povjesničari mogu revidirati svoje dijagnoze i vrijednosne sudove u svakom trenutku, formulirajući ih posve diskurzivno. Prosudbe i odluke konzervatora-restauratora, naprotiv, određuju izgled kulturne baštine kao umjetničke kreacije i kao povijesnog dokumenta, sugerirajući gledatelju određeno čitanje djela. Iz te osobite situacije proizlazi odgovornost konzervatora-restauratora, ali i drugih koji utječu na odluke jer su, u biti, prisiljeni konkretizirati svoje intencije i kritičke prosudbe na samom djelu.

Knjiga je namijenjena konzervatorima i restauratorima, te svima koji su zbog svojih specifičnih znanja, vještina ili opreme povremeno ili profesionalno uključeni u odlučivanje i u konzervatorsko-restauratorski rad (arhitekti, građevinari, majstori zanatlije, umjetnici, razni znanstvenici).  Knjiga je namijenjena svim naručiteljima radova koji utječu na definiranje vrste i opsega konzervatorsko restauratorskih radova, visinu ulaganja, rokove ili na buduću uporabu djela (kustosi, ravnatelji muzeja, svećeničke zajednice, kolekcionari i drugi investitori).

SADRŽAJ

PREDGOVOR

UMJESTO UVODA                                                                    

     Denis Vokić: Put do suvremene konzervatorsko-restauratorske struke i problemi terminologije 

     M. Kirby Talley Jr.: Oko primjećuje: gledanje, prosuđivanje i connoisseurstvo    

     M. Kirby Talley Jr.: Originalna intencija umjetnika       

     Alessandra Melucco Vaccaro: Uloga prirodnih znanosti i tehnologije       

 

RAĐANJE MODERNE KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE TEORIJE         

     Alessandra Melucco Vaccaro: Rađanje moderne konzervatorsko-restauratorske teorije 

     Paul Philippot: Restauriranje iz perspektive humanističkih znanosti

     Cesare Brandi: Teorija restauriranja I.                      

     Giovanni Carbonara: Integriranje prikaza: problemi u restauriranju spomenika    

     Albert France-Lanord: Znati “propitati” predmet prije restauriranja        

     Marie Berducou: Uvod u arheološko konzerviranje       

 

POVIJESNA PERSPEKTIVA                                                     

     Alessandra Melucco Vaccaro: Povijesna perspektiva   

     Paul Philippot: Povijesno očuvanje: filozofija, kriterij, smjernice, I.

 

RESTAURIRANJE I ANTIRESTAURIRANJE                             

     Alessandra Melucco Vaccaro: Restauriranje i antirestauriranje     

     Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc: Restauriranje          

     William Morris: Manifest društva za zaštitu starih građevina        

     John Ruskin: Svjetiljka sjećanja, II.                          

 

REINTEGRIRANJE OŠTEĆENJA                                              

     Alessandra Melucco Vaccaro: Reintegriranje oštećenja

     Max J. Friedländer: O restauriranjima                       

     Albert Philippot i Paul Philippot: Problem integriranja lacunae u restauriranju slika

     Cesare Brandi: Teorija restauriranja II.                     

     Paolo Mora, Laura Mora i Paul Philippot: Problemi prezentiranja    

     Umberto Baldini: Teorija restauriranja i metodološko jedinstvo     

     Paul Philippot: Povijesno očuvanje: filozofija, kriterij, smjernice, II.

 

IDEJA PATINE                                                                          

     Alessandra Melucco Vaccaro: Ideja patine                

     Paul Philippot: Ideja patine i čišćenje slika                 

     Cesare Brandi: Teorija restauriranja III.                    

     Cesare Brandi: Čišćenje slika s obzirom na patinu, lak i lazure      

     Ernst van de Wetering: Površina predmeta i muzejski stil  

 

TERMINOLOGIJA, ETIKA I METODOLOGIJA STRUKE NA POČETKU 21. st.    

     The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC): AIC definicije terminologije                                                                        

     European Confederation of Conservation-Restoration Organizations (ECCO): Smjernice struke i Etički kodeks – I. verzija (1993)                                      

     European Confederation of Conservation-Restoration Organizations (ECCO): Smjernice struke i Etički kodeks – II. verzija (2002-3)                                  

     Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD): Definicije osnovnih stručnih termina    

     Denis Vokić: Metodologija konzervatorsko-restauratorskog rada   

 

POGOVOR

Povratak