Prezentacija restauratorskih radova na slici Kleopatra, privatno vlasništvo

 

 

     
Slika prije uklanjanja preslika. Sonda čišćenja.   Makro-fotografija zatečene oštećenosti bojanog sloja (abrazija).   U tijeku uklanjanja preslika. Oko je repozicionirano.   U tijeku uklanjanja preslika. Nos i usta također su bili repozicionirani.
             
     
Nakon uklanjanja preslika.   Nakon uklanjanja starog retuša.   Novi retuš oštećenja precizno je postavljen i nigdje nimalo ne sakriva original.   Slika nakon radova.
 
Uklanjanjem preslika prezentirana je izvorna slika vrlo slična Kleopatri Guida Cagnacia iz Museo della Città u Riminiju.
 

(Fotografije i tekst: D.Vokić)

Povratak