restauriranje polikromiranog drva preventivno konzerviranje

 

 

 

   

K-R CENTAR obavlja sljedeće analitičke i strukturne metode istraživanja i dokumentiranja za koje ima potrebna znanja i opremu: snimanje slike pri vidljivoj svjetlosti raznih valnih duljina, mikrofotografiranje, snimanje infracrvene reflektografije, snimanje infracrvene fluorescencije, snimanje ultraljubičaste reflektografije, snimanje ultraljubičaste fluorescencije, mikrofotografiranje, izrada mikropresjeka, analize pigmenata metodom mikrokemijskih reakcija (primjenjivo za slike naslikane do sredine 19. st.). Za sve ostale analize i snimanja koji se mogu pokazati potrebnima K-R CENTAR ima uspostavljenu suradnju s najkvalitetnijim institutima i pojedincima koji se bave specifičnim analizama ili snimanjima strukture. Za one metode koje nitko ne radi u Hrvatskoj K-R CENTAR ima uspostavljenu suradnju u inozemstvu.

 
           
  infracrvena reflektografija        
  ultraljubičasta reflektografija        

 

ultraljubičasta fluorescencija        
           

Povratak