restauriranje slika na drvu i polikromiracija preventivno konzerviranje

 

Konzalting:

- mjere za osiguranje ili poboljšanje uvjeta čuvanja u konkretnom prostoru

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi:

- istražni radovi na slikama i polikromiranom drvu u svrhu što ispravnijeg definiranja

prijedloga konzervatorsko-restauratorskih radova ili natječajnog zadatka

- izrada dokumentacije u svrhu metodološkog pristupa konzervatorsko-restauratorskim

radovima

- konzerviranje i restauriranje slika, ukrasnih okvira i polikromirane drvene plastike

 

Nakladnička djelatnost:

- nakladništvo s područja konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti

 

Provjere autentičnosti:

Izradu „Mišljenja“ o autentičnosti pojedinih dijelova slike temeljem tehnoloških analiza materijala K-R CENTAR ne obavlja trgovcima niti vlasnicima umjetnina. „Mišljenje“ mogu naručiti isključivo povjesničari umjetnosti i kustosi kao tehnološki oslonac za svoju povijesno-umjetničku znanstvenu ekspertizu slikarskog stila i slikarskog rukopisa. Cijena se formira zbirom neophodnih analiza i definira se ovisno o složenosti konkretnog slučaja.

Više je razloga zašto K-R CENTAR ne obavlja analize trgovcima ni vlasnicima umjetnina:

  1. pisanje „Certifikata“ i „Ekspertiza“ u svrhu trgovanja kulturnom baštinom nije spojivo s Etičkim kodeksom konzervatorsko-restauratorske struke;
  2. u javnosti i na tržištu mediji su senzacionalistički raširili uvjerenje o velikom broju krivotvorina – pritisak za provjere autentičnosti je tako jak da bi kapaciteti K-R CENTRA bili preopterećeni na štetu redovite djelatnosti;
  3. vlasnici i trgovci su materijalno zainteresirani za određeni rezultat i u tom pravcu na razne načine provode pritisak;
  4. sa znanstvenog aspekta ostaje frustracija kad najinteresantnije rezultate (dokumentaciju!) u  otkrivanju krivotvorina  K-R CENTAR ne može nigdje prezentirati jer je vezan profesionalnim povjerenjem spram vlasnika ili trgovca;
  5. direktor K-R CENTRA je imao neugodno iskustvo osvjedočiti se u površno ili tendenciozno interpretiranje napisanog „Mišljenja“

 
   
   
   
   

Povratak