o nama
izdvajamo
restauriranje slika na platnu
restauriranje slika na drvu i polikromiracija preventivno konzerviranje

 

Krist s apostolima iz pravoslavne crkve u Rijeci 

 

Moćnik iz Stona

 

 

Krist s apostolima iz pravoslavne crkve u Rijeci

 

 

Restauratorski zahvat na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku


Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku

 

Radovi na pozlaćenom i polikromiranom drvenom retablu glavnog oltara crkve Gospe Snježne u Cavtatu

 

 

Restauratorski zahvat na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku

 

 

Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku


Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku

 

Poliptih Bogorodice Milosrdne sa svecima iz katedrale u Šibeniku

 

 

Raspelo iz crkve sv. Nikole u Gružu

 

 

Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku


   

 

Tron za pokaznicu iz katedrale u Dubrovniku