o nama
izdvajamo
restauriranje slika
restauriranje polikromiranog drva preventivno konzerviranje

 

 

Radovi na pozlaćenom i polikromiranom drvenom retablu glavnog oltara crkve Sv. Nikole u Cavtatu

 

 

Radovi na pozlaćenom i polikromiranom drvenom retablu glavnog oltara crkve Gospe Snježne u Cavtatu

 

 

Restauratorski zahvat na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku


Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku

     

 

Restaurirano ogledalo iz Židovske općine u Dubrovniku