o nama
naklada
restauriranje slika
  restauriranje polikromiranog drva   preventivno konzerviranje

 

 

 

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za Triptih Nikole Božidarevića

 

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za poliptih Vicka Lovrina

 

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za sliku Mučenje sv.Vinka

         

 

 

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za skulpturu Trpećeg Krista

 

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za sliku Sv. obitelj

 

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za diptih nepoznatog flamanskog slikara